Javer
cart1 0 Cart
3 Account
4 Info

KASUTUSTINGIMUSED

MÜÜGITINGIMUSED

     1.   ÜLDISTE TINGIMUSTE KEHTIVUS

1.1.   Üldised tingimused kehtivad JAVERSHOES.EE klientide (edaspidi Klient) ja JAVERSHOES.EE omaniku Flossy Eesti OÜ (edaspidi JAVERSHOES.EE ) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2.   Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3.   Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Kliendi ja JAVERSHOES.EE vahelisi suhteid toodete lisainfo, hinnapoliitika, taganemisõigused ja pretensioono edastamise kord.

1.4.   JAVERSHOES.EE jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi, tootekirjeldusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel www.JAVERSHOES.EE. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuse jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5.   JAVERSHOES.EE ja Klient soovivad kaubelda JAVERSHOES.EE kodulehekülje www.JAVERSHOES.EE   kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. JAVERSHOES.EE koduleheküljel tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

      2.     JAVERSHOES.EE HINNAKIRI

2.1.   JAVERSHOES.EE koduleheküljel müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes kohaletoimetamise kuluta.

2.2.   Kauba kättetoimetamise hind sõltub Kliendi poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise viisist.

2.2.1.      SmartPOST OÜ pakiautomaadi vahendusel Eesti Vabariigi piires.

2.2.2.      Omnova Post24 pakiautomaadi vahendusel Eesti Vabariigi piires.

2.2.3.      Kliendil on õigus iseseisvalt tellimuse järgi tulla.

2.3.   JAVERSHOES.EE jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli tellimuse kinnitusel kajastatud tellimuse vormistamise momendil tingimusel, et tellimus ei ole tühistatud punktis 6.2. määratud põhjusel.

2.4.   Täpsem informatsioon kohaletoimetamisviiside ja -hindade kohta on toodud Kuidas osta? juhendi all.

      3.     OSTUKORV JA TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1.   Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, kui ta on klikkinud nupule "Lisa ostukorvi."

3.2.   Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.

3.3.   Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid vajadusel Ostukorvist eemaldada.

3.4.   Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele, ostukorvi lisamine ei broneeri toodet.

3.5.   Tellimuse vormistamiseks vajutab Klient nupule 'Vormista ost."

3.6.   Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase kohaletoimetamise viisi ja maksemeetodi ning kontrollib, kas arveaadressi ja tarneaadressi andmed on õiged.

3.7.   Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine ja vahel ka võimalikud lisakulutused. Peale vajutamist nupule "Kinnita tellimus," saadetakse Kliendi e-posti aadressile automaatselt tellimuse kinnitus. Kuni tellimus ei ole kinnitatud, on tooted saadaval ka teistele Klientidele.

3.8.   Müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui Klient on maksetähtaja jooksul tellimuse eest tasunud JAVERSHOES.EE arvelduskontole tellimuse kinnituse alusel tasumisele kuuluva summa.

3.9.   Ostu sooritamise järk-järgulise protsessiga võib tutvuda Kuidas osta? juhendi all.

 

TELLITUD KAUBA EEST TASUMINE

4.1.   Klient saab sobiva makseviisi valida tellimuse vormistamisel.

4.2.   Swedbank, SEB, Luminor, LHV või Revolut, klikkides peale makse sooritamist nupule "Tagasi kaupmehe juurde".

4.3.   Tellimuse kinnituse alusel pangaülekandega 3 kalendripäeva jooksul arvates tellimuse kinnitamise hetkest.

4.4.   PayPal konto vahendusel krediitkaardiga.

4.5.   Tellimuse eest saab tasuda muul Kliendile sobival viisil (pangakontoris või makseautomaadis).

4.6.   Rahvusvahelise ülekande korral tasub Klient tehingu sooritamisega kaasneva teenustasu vastavalt panga poolt kehtestatud hinnakirjale.

4.7.   Kui Klient on tellimuse sooritanud, saadetakse Kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile automaatselt tellimuse kinnitus.

4.8.   Kui Kliendi e-posti aadressile ei ole tellimuse kinnitust saabunud, ei ole tellimus korrektselt vormistatud, Kliendi e-postkast on limiidi ületanud või on ekslikult sisestatud vale e-posti aadress. Kui Kliendi e-posti aadressile ei ole 1 tunni jooksul peale tellimuse vormistamist saabunud tellimuse kinnitust, palume ühendust võtta info@javershoes.ee

4.9.   Kui Klient ei ole tellimuse kinnituse alusel tasunud 3 kalendripäeva jooksul arvates tellimuse sooritamise hetkest, loeb JAVERSHOES.EE seda Kliendi sooviks ostust loobuda ning tühistab tellimuse. Enne tellimuse tühistamist saadetakse Kliendi e-posti aadressile meeldetuletuskiri.

TOODETE KÄTTETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

5.1.   Peale Lepingu jõustumist vastavalt tingimuste punktile 3.8. ja eeldusel, et punkt 1.5. on täidetud, toimetatakse tooted kohale Kliendi poolt tellimuses esitatud aadressil.

5.2.   Kliendil on võimalik valida meelepärane kohaletoimetamise viis:

5.2.1.      SmartPOST OÜ pakiautomaadi vahendusel Eesti Vabariigi piires.

5.2.2.      Omnova Post24 pakiautomaadi vahendusel Eesti Vabariigi piires.

5.3.   Tellitud kaup pakitakse tööpäeviti 2 tööpäeva jooksul peale ülekande laekumist JAVERSHOES.EE arveldusarvele.

5.4.   Kaup jõuab kohale vastavalt tellimuse vormistamisel valitud kohaletoimetamise viisile:

5.4.1.      SmartPOST OÜ pakiautomaadi vahendusel Eesti Vabariigi piires 1-4 tööpäeva jooksul peale tellimuse väljastamist.

5.4.2.      SmartPOST OÜ pakiautomaadi vahendusel Eesti Vabariigi piires 1-4 tööpäeva jooksul peale tellimuse väljastamist.

5.4.3.      Post24 pakiautomaadi vahendusel Eesti Vabariigi piires 1-4 tööpäeva jooksul peale tellimuse väljastamist.

5.5.   Sihtkoha muutumise korral palub JAVERSHOES.EE Kliendil uued andmed teavitada nii kiiresti kui võimalik.

TELLIMUSE TÜHISTAMINE JA TAGASTAMINE

6.1.   Kliendil on õigus peale tellitud toodete eest ülekande sooritamist, kuid enne toodete väljastamist JAVERSHOES.EE poolt, oma tellimus tühistada. Sellest tuleb teavitada info@JAVERSHOES.EE vastavasisulises avalduses. Ettemaks tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödudes arvates lepingust taganemisest (VÕS § 56 lg 3).

6.2.   JAVERSHOES.EE jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui Klient ei ole tellimuse kinnituses toodud summat tasunud Flossy Eesti OÜ pangakontole 3 kalendripäeva jooksul arvates tellimuse kinnitamise hetkest. Enne tellimuse tühistamist saadetakse Kliendi e-posti aadressile meeldetuletuskiri.

6.3.   Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on Kliendil õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul arvates kauba kätte saamisest. Toote tagastamisest tuleb JAVERSHOES.EE i enne postitamist teavitada, saates info oma andmete ja ettemaksuarve numbriga aadressile info@javershoes.ee .

6.4.   Tagastatav kaup peab olema kasutamata, siltidega ja originaalpakendis. Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse kättesaamisest. Tagastuse kättesaamise kohta saadetakse Kliendi e-posti aadressile kinnitus. Tagasimakset ei sooritata Kliendile enne, kui tagastatud toode on jõudnud JAVERSHOES.EE või kui Klient on tõendanud toote postitamise paki jälgimiskoodi saatmise läbi.

6.5.   Kauba tagastamise kulud kannab Klient, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta teilitule.

6.6.   Kui Klient soovib saadud toote ümber vahetada mõne muu suuruse või teise kauba vastu, tagastab ta tellimuse ja vormistab soovitud tootele uue tellimuse.

6.7.   Kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Klient tellis, kannab tagastainiskulu JAVERSHOES.EE. Kliendil tuleb kauba tagastamisel pakile lisada või e-posti aadressile info@JAVERSHOES.EE saata kviitung tagastamisel tasutud postikulu kohta.

6.8.   Taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, jätab JAVERSHOES.EE  endale õiguse tasaarveldada toote väärtuse vähenemine Kliendile tagastamisele kuuluvast summast.

6.9.   Tagastus tuleb JAVERSHOES.EE toimetada 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse saatmisest.

6.10. Toote tagastamise ja vahetamise kohta võib täpsemalt lugeda Taganemisõiguse alt.

PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUSJA NÕUETELE MITTEVASTAVATE TOODETE TAGASTAMINE

7.1.   Vastavalt VÕS § 218 lg 2 on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

7.2.   Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist või raha tagastamist.

7.3.   Toote nõuetele mittevastavuse ilmnemisel peab Klient saatma e-kirja aadressile info@javershoes.ee ,ee järgneva infoga:

7.3.1.      Kliendi nimi ja kontaktandmed;

7.3.2.      kaebuse esitamise kuupäev;

7.3.3.      tootel ilmnenud defekt, võimalusel lisage ka fotod;

7.3.4.      JAVERSHOES.EE-le esitatav nõue;

7.3.5.      tellimuse number.

7.4.   Vastav avaldus peab olema saadetud hiljemalt 2 kuu jooksul peale defekti ilmnemist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda JAVERSHOES.EE  tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.

7.5.   JAVERSHOES.EE ei vastuta:

7.5.1.      Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest;

7.5.2.      defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

7.5.3.      toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

7.6.   Toote nõuetele mittevastavuse ja pretensiooni esitamise kohta võib lähemalt lugeda Taaanemisõigus alt.

VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

8.1.   JAVERSHOES.EE vastutab Kliendi ees JAVERSHOES.EE poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2.   Klient vastutab JAVERSHOES.EE  ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

JAVERSHOES.EE ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

MUUD TINGIMUSED

11.1. JAVERSHOES.EE  kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. JAVERSHOES.EE ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ja seadusega ettenähtud juhtudel.

11.2. JAVERSHOES.EE  jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud JAVERSHOES.EE uudiskirja. Kliendil on õigus oma andmed kustutada JAVERSHOES.EE andmebaasist.

11.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja JAVERSHOES.EE Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

11.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui JAVERSHOES.EE õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaebuste komisjoni.

Корзина покупок

Cart is empty

Поиск

You can try some popular tags here:
Account

Account

No account?
Create one here